Δείτε τους 10 νικητές του 9ου Διαγωνισμού! Εάν δε βλέπεις σωστά το newsletter, πάτησε εδώ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Εθνική Τράπεζα, σε συμμόρφωση με τον νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων 2016/679 (GDPR), προσάρμοσε την Πολιτική περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καθώς και τις διαδικασίες της, προκειμένου να συνεχίσει να παρέχει τη μέγιστη δυνατή προστασία στους συναλλασσόμενους με την Τράπεζα. Στο πλαίσιο αυτό, η Εθνική Τράπεζα επιθυμεί να συνεχίσει την επικοινωνία μαζί σας για θέματα που άπτονται του ενδιαφέροντος σας. Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε πλέον ενημερωτικά email από εμάς, κάντε κλικ εδώ. Η ασφάλεια και ο σεβασμός των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί δέσμευση της Εθνικής Τράπεζας. Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Τράπεζας σε οποιοδήποτε Κατάστημά μας ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.nbg.gr.

social media youtube linkedin Twitter Facebook
Διευκρίνιση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Σκοπός μας είναι η ενημέρωσή σας σχετικά με το NBG Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας. Αυτό το μήνυμα είναι σύμφωνο με τις προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί διαφημιστικών μηνυμάτων: Κάθε μήνυμα θα πρέπει να φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα ευκρινώς και θα πρέπει να δίνει στον δέκτη τη δυνατότητα διαγραφής (Νόμος 3471/2006 για την «Προστασία δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών»). Το μήνυμα αυτό εστάλη στην ηλεκτρονική διεύθυνση ekt@ekt.gr. Εάν λάβατε το μήνυμα αυτό κατά λάθος, παρακαλούμε δεχθείτε τις απολογίες μας για την ενόχληση. Οι πληροφορίες που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το μήνυμα είναι εμπιστευτικές και η χρήση τους επιτρέπεται μόνον από τον αναφερόμενο παραλήπτη. Εάν δεν είστε ο προοριζόμενος παραλήπτης, σας ενημερώνουμε ότι αποκάλυψη, αναπαραγωγή, διανομή ή οποιασδήποτε άλλης μορφής χρήση των περιεχομένων του παρόντος μηνύματος απαγορεύεται. Οι επικοινωνίες μέσω του Διαδικτύου δεν είναι ασφαλείς και για τον λόγο αυτό ο Όμιλος Εταιριών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος δεν αποδέχεται νομική ευθύνη για τα περιεχόμενα του παρόντος μηνύματος και για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από ιούς που είναι δυνατόν να εισαγάγει. Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε πλέον newsletters απο το NBG Business Seeds, κάντε κλικ εδώ